Olga Sorensen (1877 - 1963)

  • Olga Sorensen Still-life with Pipe, Books and Jar Framed
  • Olga Sorensen (1877 - 1963)
  • Still-life with Pipe, Books and Jar
  • Oil on canvas
  • 11 x 16 inches
  • Signed and dated 1900, lower right
  • Olga Sorensen Still-life with Pipe, Books and Jar Unframed